Słowniczek / Glosariusz

outcome (outcome measure) – punkt końcowy (wskaźnik efektywności interwencji)

W porównaniach kuracji korzystne lub niekorzystne zdarzenie lub zmiana, która może wystąpić po kuracji i jest dostrzegalna w badaniach.

Synonimy:

wskaźnik efektywności interwencji

Pełne objaśnienie:

W badaniach nad efektami leczenia punkty końcowe są miarami zdrowia lub choroby (np. utrzymanie się przy życiu, doznanie udaru, ból lub jakość życia), zachowaniami (np. palenie) lub innymi potencjalnymi korzyściami lub szkodami wynikającymi z kuracji (np. wykorzystanie zasobów), które wpływają na naturalny rozwój leczonego schorzenia.
Są one mierzone w badaniach nad efektami leczenia, aby dowiedzieć się jaki wpływ wywiera na nie leczenie; tj. czy są zwiększone, czy też zmniejszone.

Zobacz również:

efekty

Udostępnij:
social social