Słowniczek / Glosariusz

risk ratio (RR, relative risk) – współczynnik ryzyka (RR, ryzyko względne)

Prawdopodobieństwo punktu końcowego w jednej grupie porównawczej leczenia podzielone przez prawdopodobieństwo w innej grupie.

Synonimy:

RR, ryzyko względne

Pełne objaśnienie:

Współczynnik ryzyka jest prawdopodobieństwem punktu końcowego w jednej grupie porównawczej leczenia podzielonym przez prawdopodobieństwo w innej grupie.

Jest on powszechnie stosowany jako miara efektywności względnej różnych kuracji.

Przykład:

Na przykład, jeśli w jednej grupie porównawczej leczenia umrze 20 ze 100 uczestników (20%), a w drugiej grupie umrze 50 ze 100 uczestników (50%), to współczynnik ryzyka wynosi 20/50 = 0.40.

Zobacz również:

efektywność

Udostępnij:
social social