Słowniczek / Glosariusz

effectiveness (clinical effectiveness, efficacy) – efektywność (efektywność kliniczna, skuteczność kliniczna)

Zakres, w jakim dana kuracja wywiera efekty korzystne w badaniu.

Synonimy:

efektywność kliniczna, skuteczność

Pełne objaśnienie:

Efektywność jest zakresem, w jakim dana kuracja wywiera efekty korzystne; tj. redukuje rezultaty niekorzystne lub wzmacnia rezultaty korzystne. Czasami termin efektywność jest stosowany do oznaczania konkretnie efektów korzystnych kuracji w zwykłych, codziennych warunkach, jak mierzy się to w pragmatycznych badaniach klinicznych. Termin skuteczność kliniczna jest z kolei czasami używany do oznaczania efektów korzystnych kuracji w idealnych warunkach, jak mierzy się to w badaniach wyjaśniających. Jednakże termin skuteczność jest również powszechnie używany jako synonim efektywności. Z tego powodu, znaczenie terminu “skuteczność” jest często niejasne i nie zalecamy stosowania go. W dodatku pragmatyczne i wyjaśniające badania kliniczne mogą się różnić na wiele sposobów oraz w różnym stopniu.

Zobacz również:

badanie wyjaśniające, pragmatyczne badanie kliniczne

Udostępnij:
social social