Słowniczek / Glosariusz

research data (empirical data, empirical evidence) – dane badawcze (dane empiryczne, dowody empiryczne)

Informacje zgromadzone w trakcie badań w celu ułatwienia odniesienia się do pytań badawczych takich jak ocena efektów leczenia.

Synonimy:

dane empiryczne, dowody empiryczne

Pełne objaśnienie:

Dane są pomiarami oraz informacjami jakościowymi wykorzystywanymi w badaniu, aby odpowiedzieć na pytanie badawcze.

W badaniu nad efektami leczenia dane obejmują informacje na temat grup porównawczych, porównywanych kuracji oraz mierzonych punktów końcowych.

Zobacz również:

dowody, rezultaty badań, wyniki badań

Udostępnij:
social social