Słowniczek / Glosariusz

evidence (empirical data, empirical evidence) – dowody (dane empiryczne, dowody empiryczne)

Fakty (rzeczywiste lub potwierdzone) przeznaczone do wykorzystania przy potwierdzaniu wniosku.

Synonimy:

dane empiryczne, dowody empiryczne

Pełne objaśnienie:

Fakt jest czymś poznanym poprzez doświadczenie lub obserwację. Fakty są wykorzystywane jako dowody do potwierdzenia wniosku; dowody nie są tym samym co wniosek. Nie wszystkie dowody są dowodami badawczymi. Na przykład jako dowody mogą być traktowane doświadczenia osobiste lub obserwacje ad hoc.

Zobacz również:

dane, dowody badawcze

Udostępnij:
social social