Słowniczek / Glosariusz

relative effect – efekt względny

Stosunek wskaźników efektywności interwencji w jednej grupie porównawczej leczenia do wskaźników efektywności interwencji w innej grupie danego badania.

Pełne objaśnienie:

Efekty względne są proporcjami wskaźników efektywności interwencji pomiędzy grupami porównawczymi leczenia w danym badaniu.

Przykład:

Na przykład, jeśli śmierć jest punktem końcowym i 10% osób (10 na 100) w jednej grupie badanej umiera, a w grupie porównawczej umiera 6% osób (6 na 100), to współczynnik ryzyka (miara efektu względnego) wynosi 6/10 = 0.60.

Zobacz również:

efekt bezwzględny

Udostępnij:
social social