Słowniczek / Glosariusz

difference (absolute effect, risk difference) – różnica (efekt bezwzględny, różnica ryzyka)

Różnica w rezultacie pomiędzy grupami porównawczymi leczenia w badaniu.

Synonimy:

efekt bezwzględny, różnica ryzyka

Pełne objaśnienie:

Efekty bezwzględne to różnice w rezultatach pomiędzy porównywanymi grupami w badaniu nad efektami leczenia.

Przykład:

Na przykład, jeśli rezultatem jest śmierć i 10% osób (10 na 100) w jednej grupie badanej umiera, a w grupie porównawczej umiera 6% osób (6 na 100), efektem bezwzględnym lub różnicą jest 10% – 6% = 4% (4 na 100).

Zobacz również:

efekt względny

Udostępnij:
social social