Słowniczek / Glosariusz

reference standard test (gold standard, reference test) – referencyjny test standardowy (złoty standard, test referencyjny)

Najlepsza, dostępna metoda ustalenia, czy badane osoby posiadają daną dolegliwość.

Synonimy:

złoty standard, test referencyjny

Pełne objaśnienie:

Standard referencyjny jest testem, kombinacją testów lub procedurą, która jest uważana za najlepszą, dostępną metodę klasyfikowania uczestników badania nad dokładnością testu diagnostycznego jako posiadających lub nieposiadających schorzenia docelowego.

Oceny dokładności testu diagnostycznego wymagają porównania ocenianego testu diagnostycznego (np. szybki test diagnostyczny na obecność malarii),  który określa się jako test indeksowy oraz standardu referencyjnego wykorzystywanego do klasyfikowania uczestników jako posiadających lub nieposiadających schorzenia docelowego (np. badanie mikroskopowe na obecność malarii).

Zobacz również:

test diagnostyczny, test indeksowy

Udostępnij:
social social