Słowniczek / Glosariusz

diagnostic test – test diagnostyczny

Procedura stosowana do wykrywania obecności lub braku schorzenia.

Pełne objaśnienie:

Test diagnostyczny to jakakolwiek procedura stosowana do dostarczenia informacji o stanie pacjenta, która pomaga postawić diagnozę.

Testy diagnostyczne dostarczają informacji na temat tego, czy dana osoba posiada, czy nie posiada konkretnego schorzenia. Testy diagnostyczne obejmują analizy chemiczne materiału biologicznego pochodzenia ludzkiego (np. krwi lub moczu), obrazowanie (np. zdjęcia rentgenowskie lub badanie ultrasonograficzne), biopsje (przyglądanie się komórkom pod mikroskopem), badania przedmiotowe (np. osłuchiwanie serca lub płuc) lub po prostu zadawanie pytań (np. dotyczących depresji).

Zobacz również:

badanie przesiewowe

Udostępnij:
social social