Słowniczek / Glosariusz

play of chance (random error) – przypadek (błąd losowy)

W porównaniach kuracji jest to rodzaj błędu, który może wpływać na wyniki, ponieważ poddano obserwacji zbyt mało zdarzeń lub rezultatów, aby dostarczyć wiarygodny wskaźnik efektów leczenia. 

Synonimy:

błąd losowy

Pełne objaśnienie:

Kiedy porównujemy dwie kuracje, jakiekolwiek różnice w wynikach mogą po prostu być przypadkowe. Sposobem uniknięcia bycia zmylonym przez dzieło przypadku w porównaniach kuracji jest opieranie wniosków na badaniu wystarczająco dużych ilości pacjentów, którzy umierają, których stan się pogarsza, poprawia lub pozostaje bez zmian.

Przykład:

Na przykład w badaniu na 20 pacjentach, 4-ech z 10-ciu pacjentów (40%) zmarło po otrzymaniu Kuracji A w porównaniu do 6-ciu z 10-ciu (60%) podobnych pacjentów, którzy przyjęli Kurację B.

Wskaźnik różnicy (współczynnik ryzyka) w tym przykładzie wynosi 0.67.

Czy w oparciu o te niewielkie liczby byłoby rozsądnie wywnioskować, że Kuracja A jest lepsza niż Kuracja B?

Prawdopodobnie nie. Powodem tego, że niektóre osoby w jednej grupie poczuły się lepiej niż te w drugiej grupie mógł być przypadek.

Gdyby porównanie było powtórzone w innych niewielkich grupach pacjentów, liczba osób w każdej grupie, które zmarły mogłaby się odwrócić (6 do 4) lub okazać się taka sama (5 do 5) lub przybrać jakąś inną proporcję – po prostu przez przypadek.

Ale jaki wniosek wysnulibyście gdyby proporcja zgonów w każdej z grup porównawczych leczenia była taka sama (40% i 60%) po tym, jak 100 pacjentów przeszłoby każdą z tych kuracji? Chociaż współczynnik ryzyka  jest dokładnie taki sam (0.67), jak we wcześniejszym porównaniu, 40 zgonów w porównaniu do 60 jest bardziej przekonujące niż 4 w porównaniu do 6 i mniejsze jest prawdopodobieństwo, że są one dziełem przypadku.

Zobacz również:

przedział ufności, zafałszowanie

Udostępnij:
social social