Słowniczek / Glosariusz

paired study design for diagnostic tests (diagnostic paired design) – sparowany projekt badania testów diagnostycznych (sparowany projekt diagnostyczny)

Projekt badania, w którym porównywane są dwa testy przesiewowe lub dwa testy diagnostyczne, a wszyscy pacjenci otrzymują zarówno test indeksowy, jak i referencyjny test standardowy.

Synonimy:

sparowany projekt diagnostyczny

Pełne objaśnienie:

Sparowany projekt badania testów diagnostycznych umożliwia bezpośrednie porównanie dokładności diagnostycznej testów u każdego pacjenta.

We w pełni sparowanym porównaniu bezpośrednim wszyscy uczestnicy badania otrzymują wszystkie testy, jak również wzorzec odniesienia.

Jeśli projekt nie jest w pełni sparowany, uczestnicy otrzymują jedynie podzbiór testów. W obrębie zbioru nie w pełni sparowanych projektów, największą możliwość uniknięcia błędu doboru oferują randomizowane porównania bezpośrednie.

Zobacz również:

test indeksowy, referencyjny test standardowy

Udostępnij:
social social