Słowniczek / Glosariusz

p-value – wartość p

Prawdopodobieństwo (w skali od 0 do 1), że wyniki zaobserwowane w danym badaniu mogły pojawić się przez przypadek.

Pełne objaśnienie:

W przypadku oszacowań efektów leczenia wartość p jest prawdopodobieństwem (w skali od 0 do 1), że wyniki zaobserwowane w danym badaniu mogły pojawić się przez przypadek, jeśli kuracja, do której zostali przydzieleni uczestnicy rzeczywiście nie miała wpływu na punkt końcowy.

Ponieważ wartości p są często błędnie interpretowane i zawierają mniej informacji niż przedziały ufności, zalecamy stosowanie przedziałów ufności zamiast wartości p w celu oceny stopnia niepewności powstałej na skutek przypadku, który pojawił się przy oszacowaniach efektów.

Zobacz również:

przedział ufności, dokładność

Udostępnij:
social social