Słowniczek / Glosariusz

outcome measured on a scale (continuous outcome) – punkt końcowy mierzony na skali (punkt końcowy ciągły)

Punkty końcowe w badaniu mierzone na skali z potencjalnie nieskończoną liczbą możliwych wartości w obrębie danego przedziału.

Synonimy:

punkt końcowy ciągły

Pełne objaśnienie:

Punkty końcowe ciągłe są punktami końcowymi (takimi jak miary bólu, wagi czy depresji), które są mierzone na skalach z potencjalnie nieskończona liczbą możliwych wartości w obrębie danego przedziału (np. pomiędzy “brakiem bólu” i “najgorszym bólem, jakiego kiedykolwiek doświadczyłaś/eś”).

Zobacz również:

punkt końcowy dychotomiczny, punkt końcowy

Udostępnij:
social social