Słowniczek / Glosariusz

objective outcome (objective measure) – obiektywny punkt końcowy (obiektywna miara)

Punkt końcowy mniej podatny na interpretacje przez potencjalnie stronniczych obserwatorów.

Synonimy:

obiektywna miara

Pełne objaśnienie:

Obiektywne punkty końcowe są ocenami potencjalnych korzyści lub szkód kuracji, które nie są podatne w dużym stopniu na osobistą interpretację i które są prawdopodobnie możliwe do wiarygodnego zmierzenia wśród uczestników badania, przez różne osoby i na przestrzeni czasu.

Chociaż punkty końcowe są czasami klasyfikowane jako obiektywne lub subiektywne, istnieje kontinuum tego, na ile są one obiektywne, a większość punktów końcowych wymaga pewnego stopnia interpretacji.

Czym mniej obiektywny jest punkt końcowy, tym większe jest ryzyko błędu pomiaru i tym większa potrzeba zaślepienia osób oceniających dany punkt końcowy, aby zmniejszyć ryzyko tego błędu.

Przykład:

Na przykład ocenienie tego, czy ktoś zmarł, czy nie jest wysoce obiektywne, natomiast przypisanie przyczyny zgonu często wymaga oceny sytuacji, a więc jest trudniejsze do obiektywnego zmierzenia.

Zobacz również:

błąd pomiaru, punkt końcowy

Udostępnij:
social social