Słowniczek / Glosariusz

measurement bias (ascertainment bias, detection bias, observer bias) – błąd pomiaru (tendencyjność próbkowania, błąd diagnozowania, tendencyjność obserwatora)

Błąd wynikający z różnic systematycznych w pomiarach rezultatów w grupach porównawczych leczenia w danym badaniu.

Synonimy:

tendencyjność próbkowania, błąd diagnozowania, tendencyjność obserwatora

Pełne objaśnienie:

Błąd pomiaru jest systematycznym zniekształceniem rezultatów porównań leczenia, który może się pojawić, gdy osoby oceniające efektywność terapii – czy to badacze, personel medyczny, czy też uczestnicy badania  – są świadome przydziału leczenia, kiedy oceniają efektywność tych terapii.

Aby uniknąć ryzyka tego błędu systematycznego, stosowane jest przygotowywanie ślepej próby osób oceniających efektywność leczenia.

Zobacz również:

zafałszowanie, obiektywny rezultat

Udostępnij:
social social