Słowniczek / Glosariusz

multiple statistical comparisons – statystyczne porównania wielokrotne

Zastosowanie wielu testów statystycznej istotności zależności podczas analizy wyników badania.

 Pełne objaśnienie:

Statystyczne porównania wielokrotne (wiele testów zależności) wyników badania zwiększają prawdopodobieństwo jednej lub większej liczby zależności (np. pomiędzy kuracją, a rezultatem) posiadających niska wartość p (prawdopodobieństwo tego, że pojawiły się przypadkiem), podczas gdy w rzeczywistości zależność taka naprawdę pojawiła się przez przypadek.

Statystyczne porównania wielokrotne zwiększają prawdopodobieństwo przypisania różnicy do efektu leczenia, podczas gdy przypadek jest bardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem. Ten błąd jest czasami nazywany błędem typu 1.

Zobacz również:

błąd typu 1

Udostępnij:
social social