Słowniczek / Glosariusz

false positive test result (alpha, false positive, type 1 error) – wynik testu fałszywie pozytywny (alfa, wynik fałszywie dodatni, błąd typu 1)

Błędne wywnioskowanie, że występuje różnica w efektach pomiędzy kuracjami lub pomiędzy daną kuracją, a brakiem kuracji, podczas gdy w rzeczywistości różnicy nie ma.

Synonimy:

alfa, wynik fałszywie dodatni, błąd typu 1

Pełne objaśnienie:

Czasami analiza statystyczna porównania kuracji będzie sugerować, że porównywane kuracje posiadają zróżnicowane efekty, podczas gdy w rzeczywistości różnic nie ma.
Ten wynik fałszywie dodatni jest czasami nazywany błędem typu 1 lub alfa, co określa prawdopodobieństwo wywnioskowania, że różnica występuje, podczas gdy jej nie ma.

Zobacz również:

moc statystyczna

Udostępnij:
social social