Słowniczek / Glosariusz

meta-analysis – metaanaliza

Statystyczne połączenie oszacowań pochodzących z dwóch lub większej liczby podobnych badań mające na celu podanie ogólnego oszacowania efektu.

Pełne objaśnienie:

Metaanaliza jest statystyczną syntezą danych z osobnych, ale podobnych (porównywalnych) badań mającą na celu wytworzenie ogólnego ilościowego podsumowania wyników, w tym ogólnego (średniego) oszacowania efektu, przedziału ufności dla tego oszacowania oraz miary tego, jak niekonsekwentne (niejednorodne) są oszacowania efektów z poszczególnych badań. Metaanaliza jest często stosowana w przeglądach systematycznych, ale nie jest niezbędnym składnikiem takich przeglądów.

Zobacz również:

wykres leśny

Udostępnij:
social social