Słowniczek / Glosariusz

forest plot – wykres leśny

Graficzne przedstawienie oszacowań takich jak oszacowania efektów z każdego badania zawartego w metaanalizie, razem z wynikami ogólnymi.

Pełne objaśnienie:

Wykresy leśne zazwyczaj przedstawiają oszacowania efektów dla konkretnego rezultatu leczenia. Przedstawiają one oszacowanie efektu oraz przedział ufności dla każdego badania zawartego w metaanalizie, wszelkie niekonsekwencje w tych oszacowaniach oraz ogólne (średnie) oszacowanie efektu we wszystkich uwzględnionych badaniach. Zwykle wyniki poszczególnych badań są prezentowane jako kwadraty umieszczone na środku oszacowania efektu z każdego badania. Poprzez każdy kwadrat przebiega linia pozioma pokazująca przedział ufności w każdym badaniu – zazwyczaj, ale nie zawsze, 95-procentowy przedział ufności. Ogólne oszacowanie efektu z metaanalizy oraz jej przedział ufności są przedstawione na dole w postaci diamentu. Środek diamentu przedstawia wspólną estymację punktową, a jego poziome końce przedstawiają przedział ufności.

Zobacz również:

metaanaliza

Udostępnij:
social social