Słowniczek / Glosariusz

low risk of bias (internal validity) – niskie ryzyko zafałszowania (wiarygodność wewnętrzna)

W badaniach efektów leczenia stopień, w jakim projekt i przeprowadzenie badania eliminuje lub redukuje błąd systematyczny.

Synonimy:

wiarygodność wewnętrzna

Pełne objaśnienie:

W porównaniach kuracji wiarygodność, czasami określana jako wiarygodność wewnętrzna, odnosi się do stopnia, w jakim projekt i przeprowadzenie badania eliminuje lub redukuje błąd systematyczny w oszacowaniu efektu.

Zobacz również:

dokładność, zafałszowanie

Udostępnij:
social social