Słowniczek / Glosariusz

level of evidence (hierarchy of evidence) – poziom dowodu naukowego (hierarchia dowodów naukowych)

Wskazanie, w oparciu o ryzyko błędu systematycznego, w którym miejscu hierarchii dowodów naukowych znajduje się dany rodzaj badania.

Synonimy:

hierarchia dowodów naukowych

Pełne objaśnienie:

“Poziom dowodu naukowego” to termin niejednoznaczny, który czasami odnosi się do tego, gdzie znajduje się dany rodzaj badania (projekt badania) w hierarchii dowodów naukowych.  Niektóre projekty badań wykazują mniejsze ryzyko błędu systematycznego w przypadku konkretnego rodzaju zapytania. Na przykład badania randomizowane wykazują mniejsze ryzyko błędu systematycznego niż badania nierandomizowane w przypadku zapytań na temat efektów leczenia. Jednak istnieją też inne czynniki, które mogą zwiększyć lub obniżyć ryzyko błędu systematycznego zarówno w badaniach randomizowanych, jak i nierandomizowanych. Hierarchie dowodów naukowych (oparte o projekt badań) mogą być przydatne, na przykład przy decydowaniu, które projekty badań włączyć do przeglądu systematycznego. Jednakże nie powinny one być mylone z ocenami ryzyka błędu systematycznego lub pewności dowodów, które powinny być oceniane przy użyciu jasno sprecyzowanych kryteriów. Ponieważ termin “poziom dowodu naukowego” może się również odnosić do lub być mylonym z ryzykiem błędu systematycznego lub pewnością dowodów, nie zalecamy stosowania go.

Zobacz również:

pewność dowodów, ryzyko błędu systematycznego

Udostępnij:
social social