Słowniczek / Glosariusz

length-time bias (length bias) – błąd z tytułu czasu trwania badania

W badaniach przesiewowych, pozorny wzrost przeżywalności dzięki wykryciu choroby wcześniej niż byłaby wykryta w innych okolicznościach.

Pełne objaśnienie:

Ponieważ bardziej agresywne choroby są bezobjawowe przez krótszy okres czasu, bardziej prawdopodobne jest, że badania przesiewowe wykryją wolniej rozwijające się choroby, takie jak wolno rosnące guzy, które mają lepsze rokowania, w tym dłuższą przeżywalność. Stąd badania przesiewowe mogą dawać fałszywe wrażenie poprawiania przeżywalności.

Zobacz również:

zafałszowanie, błąd z tytułu czasu wykrycia, badanie przesiewowe

Udostępnij:
social social