Słowniczek / Glosariusz

lead-time bias – błąd z tytułu czasu wykrycia

Pozorny wzrost przeżywalności dzięki wykryciu schorzenia takiego jak nowotwór złośliwy we wczesnej fazie, kiedy nie ma to rzeczywistego wpływu na przeżywalność, a skutkuje jedynie dłuższym okresem czasu z postawioną diagnozą.

Pełne objaśnienie:

Błąd z tytułu czasu wykrycia pojawia się, kiedy obserwacja uczestników grup porównawczych leczenia rozpoczyna się w różnym czasie.

Przykład:

Na przykład nawet jeśli kuracje dla osób z nowotworami złośliwymi nie są skuteczne, osoby, których choroba zostaje wykryta wcześniej dzięki badaniom przesiewowym będą się wydawały się żyć dłużej niż ludzie bez badań przesiewowych, u których nowotwór wykryto dopiero po wystąpieniu objawów.

Zobacz również:

zafałszowanie, błąd z tytułu czasu trwania badania, badanie przesiewowe

Udostępnij:
social social