Słowniczek / Glosariusz

indeterminate diagnostic test result (intermediate test result, valid inconclusive test result) – nieokreślony wynik testu diagnostycznego (pośredni wynik testu, prawidłowy nierozstrzygający wynik testu)

Wynik testu diagnostycznego, w którym rezultat jest znany, ale nie może być jasno zaklasyfikowany ani jako pozytywny, ani jako negatywny.

Synonimy:

nieokreślony wynik testu, prawidłowy nierozstrzygający wynik testu

Pełne objaśnienie:

Nieokreślony wynik testu diagnostycznego można zdefiniować jako wynik, który nie wnosi żadnych dodatkowych informacji diagnostycznych do oryginalnego (przedtestowego) prawdopodobieństwa posiadania danego schorzenia, tak więc wynik testu nie zmienia prawdopodobieństwa posiadania danej choroby. Pośredni wynik testu można zdefiniować jako wynik, który wnosi jakieś informacje diagnostyczne, ale wnosi ich mniej niż pozytywny lub negatywny wynik testu. Jednakże terminy te nie są używane konsekwentnie i mogą być stosowane wymiennie.

Zobacz również:

test diagnostyczny, niemożliwy do zinterpretowania wynik testu diagnostycznego

Udostępnij:
social social