Słowniczek / Glosariusz

inconsistency (heterogeneity, variability) – niekonsekwencja (niejednorodność, zmienność)

W porównaniach kuracji niewyjaśnione zmiany oszacowań efektów pomiędzy podobnymi badaniami. 

Synonimy:

niejednorodność, zmienność

Pełne objaśnienie:

Niekonsekwencja w oszacowaniach efektów w różnych badaniach z podobnymi (ale nie dokładnie takimi samymi) uczestnikami, kuracjami i rezultatami może wystąpić na skutek przypadku lub różnic pomiędzy uczestnikami, kuracjami, rezultatami lub też z powodu różnic w projektowaniu i sposobie przeprowadzania badań. Niewyjaśniona niekonsekwencja jest powodem występowania mniejszej pewności dowodów co do oszacowania efektu.

Zobacz również:

pewność dowodów

Udostępnij:
social social