Słowniczek / Glosariusz

research evidence (research findings, research results) – dowody badawcze (ustalenia badań, wyniki badań)

Ustalenia badań, w tym przeglądów systematycznych.

Synonimy:

ustalenia badań, wyniki badań

Pełne objaśnienie:

Dowody składają się z faktów (rzeczywistych lub potwierdzonych) przeznaczonych do zastosowania przy potwierdzaniu wniosku. Dowody badawcze to fakty, które zostały w sposób planowy zebrane oraz przeanalizowane przy użyciu jasno określonych metod. Stosowanie metod planowych zmniejsza ryzyko bycia wprowadzonym w błąd w wyniku zafałszowania (błędów systematycznych) lub błędu losowego. Precyzyjne opisanie zastosowanych metod umożliwia ocenę ryzyka błędu systematycznego oraz bycia wprowadzonym w błąd poprzez błąd losowy.

Udostępnij:
social social