Słowniczek / Glosariusz

double blinding (double masking) – metoda podwójnie ślepej próby (podwójne maskowanie)

Działania mające na celu zapobieżenie dwóm lub większej liczbie grup osób zaangażowanych w badanie wejścia w posiadanie wiedzy na temat tego, którzy uczestnicy otrzymali którą kurację.

Synonimy:

podwójne maskowanie

Pełne objaśnienie:

Metoda podwójnie ślepej próby ma wiele definicji i jest interpretowana w różny sposób.

Do osób, które mogą być potencjalnie zaślepiane należą: osoby przyjmujące porównywane kuracje, osoby dostarczające te kuracje, osoby zbierające dane, osoby, które oceniają rezultaty, analitycy danych, komisja nadzorująca i dbająca o bezpieczeństwo danych oraz osoby piszące pracę.

Jeżeli nie jest to podane, nie jest oczywiste, które z tych osób były zaślepione w badaniu przeprowadzonym metodą podwójnie ślepej próby.

Ponieważ znaczenie metody podwójnie ślepej próby jest niejednoznaczne, nie zalecamy stosowania jej. Lepiej jest wziąć pod uwagę otwarcie, kto był zaślepiony, a kto nie i jak to mogło ochronić lub doprowadzić do ryzyka błędu systematycznego, w tym efektów placebo, różnic w opiece zapewnianej uczestnikom badania innych niż porównywane kuracje (błąd odmiennego traktowania pacjentów), czy różnic w tym, jak mierzone są rezultaty w grupach porównawczych leczenia (błąd pomiaru).

Zobacz również:

metoda ślepej próby

Udostępnij:
social social