Słowniczek / Glosariusz

disease progression bias – błąd progresji choroby

W badaniu dokładności testu diagnostycznego jest to błąd, który pojawia się, kiedy okres czasu pomiędzy referencyjnym testem standardowym, a testem indeksowym jest tak długi, że pomiędzy tymi testami interesujący nas problem zdrowotny mógł ulec zmianie.

Pełne objaśnienie:

W badaniach nad dokładnością testu diagnostycznego, dokładność tego testu (test indeksowy) jest oceniana poprzez porównanie do innego testu diagnostycznego (referencyjny test standardowy).

Jeśli okres czasu pomiędzy wykonaniem obydwu testów na uczestnikach badania jest długi, problem zdrowotny, który to zastosowany test ma zdiagnozować, mógł ulec zmianie, a więc wyniki obydwu testów nie są już porównywalne.

Zobacz również:

zafałszowanie

Udostępnij:
social social