Słowniczek / Glosariusz

diagnostic algorithm – algorytm diagnostyczny

Metoda diagnozy wykorzystująca połączenie objawów podmiotowych, przedmiotowych lub wyników badań, aby zidentyfikować schorzenie.

Pełne objaśnienie:

Algorytmy diagnostyczne są metodami stopniowymi służącymi do stawiania diagnoz z wykorzystaniem połączenia objawów podmiotowych, przedmiotowych lub wyników badań. Algorytmy diagnostyczne mogą być wykorzystywane do stawiania możliwych diagnoz w kolejności ich prawdopodobieństwa.

Przykład:

Na przykład algorytm diagnostyczny dla wirusa HIV obejmuje badanie przesiewowe przy pomocy testu immunologicznego oraz uzupełniające badania metodą Western blot lub testu immunofluorescencyjnego.

Zobacz również:

diagnoza

Udostępnij:
social social