Słowniczek / Glosariusz

before-after study – badanie typu “przed/po”

Rodzaj badania nierandomizowanego, w którym  warunki zdrowotne są oceniane przed i po leczeniu.

Synonimy:

badanie typu “przed i po”, niekontrolowane badanie typu “przed i po”,, niekontrolowane badanie typu “przed/po”

Pełne objaśnienie:

W badaniach, w których warunki zdrowotne są oceniane przed i po leczeniu, a w których nie ma innej grupy porównawczej leczenia, ciężko jest zazwyczaj przypisać jakiekolwiek różnice w rezultatach do danej kuracji, ponieważ mogły się one pojawić bez tej kuracji. Jednakże badania typu “przed/po” ujawniają czasami radykalne efekty kuracji.

Przykład:

Na przykład ludzie prawie nigdy nie doznają samorzutnego przebicia okrężnicy (dolnego odcinka jelit), więc seria przypadków, która dokumentuje liczbę osób, które doświadczyły przebicia okrężnicy po przebyciu kolonoskopii (badania diagnostycznego wymagającego wsunięcia do okrężnicy rurki) może dostarczyć wiarygodnej oceny wpływu kolonoskopii na to zdarzenie.

Zobacz również:

kontrolowane badanie typu “przed/po”

Udostępnij:
social social