Słowniczek / Glosariusz

controlled before-after study – kontrolowane badanie typu “przed/po”

Rodzaj badania nierandomizowanego, w którym wyniki są mierzone przed i po leczeniu, zarówno w grupie, która otrzymuje leczenie, jak i w innej grupie porównawczej.

Synonimy:

kontrolowane badanie typu “przed i po”

Pełne objaśnienie:

W kontrolowanych badaniach typu “przed/po” wyniki są mierzone przed i po leczeniu w grupie, która otrzymuje leczenie oraz w innej grupie, która nie otrzymuje leczenia lub otrzymuje inne leczenie. Kontrolowane badania typu “przed/po” mają zazwyczaj wysokie ryzyko błędu systematycznego z powodu innych różnic pomiędzy grupami, które są porównywane (czynniki zakłócające).

Zobacz również

niekontrolowane badanie typu „przed/po”

Udostępnij:
social social