Słowniczek / Glosariusz

allocation (assignment) – alokacja (przydział)

Proces przydzielania uczestników badania do grup porównawczych leczenia.

Synonimy:

przydział

Pełne objaśnienie:

Porównywanie podobnych elementów jest kluczową cechą rzetelnych testów leczenia.

Przydział losowy, lub inny bezstronny sposób ustalania, kto otrzyma które leczenie w procesie badania, jest stosowany, aby zagwarantować, że grupy porównawcze na początku badania są do siebie możliwe jak najbardziej podobne.

W badaniach, w których uczestnicy sami decydują, które leczenie zostanie im przydzielone istnieje wysokie ryzyko zafałszowania z powodu prawdopodobieństwa występowania różnic pomiędzy grupami porównawczymi leczenia (czynniki zakłócające) innych niż porównywane kuracje.

Zobacz również:

błąd alokacji, harmonogram alokacji, przydział losowy, randomizacja stratyfikowana

Udostępnij:
social social