Słowniczek / Glosariusz

allocation schedule (allocation sequence) – harmonogram alokacji (kolejność alokacji)

Przydzielenie uczestników badania do otrzymania jednej z dwóch lub większej liczby kuracji (włączając w to placebo lub brak leczenia) w porównaniu kuracji.

Synonimy:

kolejność alokacji

Pełne objaśnienie:

Harmonogramy, lub kolejności, alokacji mogą być tworzone przy użyciu różnych procesów alokacji w celu przydzielenia uczestników badania do grup porównawczych leczenia.

Bezstronne harmonogramy alokacji są zazwyczaj tworzone przy użyciu tablic liczb losowych lub algorytmu komputerowego zaprojektowanego do symulowania przydziału losowego.
To powoduje, że zazwyczaj uczestnicy grup porównawczych leczenia będą do siebie podobni oraz, że jakiekolwiek różnice między nimi, inne niż przydzielone leczenie, mogą być śmiało przypisane przypadkowi.

Udostępnij:
social social