Słowniczek / Glosariusz

very low certainty of the evidence – bardzo niska pewność dowodów

Badanie nie dostarcza wiarygodnego wskazania co do prawdopodobnego efektu. Prawdopodobieństwo tego, że rzeczywisty wynik będzie znacząco inny jest bardzo wysokie.

Synonimy:

bardzo niska pewność co do szacowanego rezultatu, bardzo niska jakość dowodów, bardzo niska siła dowodów

Pełne objaśnienie:

Bardzo niska pewność dowodów oznacza, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo tego, że rezultat będzie na tyle inny od tego, czego dowiedziano się z badania, aby mógł wpłynąć na decyzję.

Oceny pewności dowodów są oparte na czynnikach, które ją obniżają (ryzyko błędu systematycznego, niekonsekwencja, niejednoznaczność, nieprecyzyjność oraz błąd wybiórczego raportowania) oraz czynnikach, które ją zwiększają takich jak dramatyczne efekty leczenia.

Bardzo niska pewność dowodów ma miejsce, wtedy gdy istnieje jeden lub więcej czynników, które obniżają pewność dowodów do tego stopnia, że prawdopodobieństwo tego, że rezultat będzie znacząco inny jest bardzo wysokie.

Zobacz również:

pewność dowodów, GRADE

Udostępnij:
social social