Słowniczek / Glosariusz

variables (characteristics, entities) – zmienne (cechy charakterystyczne, jednostki)

Jakakolwiek mierzalna cecha charakterystyczna, która się zmienia.

Synonimy:

cechy charakterystyczne, jednostki

Pełne objaśnienie:

Zmienne mogą ulegać zmianie w zależności od grupy, osoby lub w obrębie jednej osoby na przestrzeni czasu (np. waga).

Mogą być one mierzone w różnych momentach czasu w danym badaniu i wykorzystywane w analizach w różny sposób.

Udostępnij:
social social