Słowniczek / Glosariusz

utility value – wartość użytkowa

W ekonomicznych ocenach zdrowia jest to miara siły preferencji określonego wyniku zdrowotnego. 

Pełne objaśnienie:

W ekonomicznych ocenach zdrowia użyteczność lub wartość użytkowa jest przyznawana wynikom zdrowotnym (różnym stanom zdrowia).

Jest ona zazwyczaj wyrażana liczbami zawierającymi się w przedziale od zera do jednego. Śmierć ma zwykle wartość użytkową równą zero; idealny stan zdrowia ma wartość równą jeden. Do mierzenia wartości użytkowych stosowanych jest kilka różnych metod.

Różne metody potrafią dać różne oszacowania wartości użytkowych u danych osób, a różne osoby mogą mieć różne wartości użytkowe.

Zobacz również:

QALY

Udostępnij:
social social