Słowniczek / Glosariusz

unfairness (health inequity, inequity) – niesprawiedliwość (nierówność zdrowotna, nierówność)

Możliwe do uniknięcia nierówności w dziedzinie zdrowia pomiędzy grupami osób.

Synonimy:

nierówność zdrowotna, nierówność

Pełne objaśnienie:

Nierówności zdrowotne są możliwymi do uniknięcia nierównościami w dziedzinie zdrowia występującymi pomiędzy grupami osób. Kuracje mogą zmniejszyć lub zwiększyć nierówności, jeśli są specjalnie adresowane do populacji znajdujących się niekorzystnej sytuacji, jeśli występuje różnica w ich efektach bezwzględnych wśród populacji znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (spowodowana różnicą w ryzyku wyjściowym lub przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych), lub jeśli istnieje różnica w ich efektach względnych wśród populacji znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (związana z tym, jak działa dana kuracja). Do grup osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji można zaliczyć grupy, które są pokrzywdzone z powodu swojego statusu ekonomicznego (np. osoby biedne), zatrudnienia lub zawodu (np. osoby bezrobotne), wykształcenia, miejsca zamieszkania (np. osoby z obszarów wiejskich), płci, tożsamości etnicznej lub braku dostępu do opieki zdrowotnej.

Udostępnij:
social social