Słowniczek / Glosariusz

uncertainty – niepewność

Stan charakteryzujący się dowodami niewystarczającymi do uzasadnienia poczucia pewności, np. co do efektów leczenia.

Pełne objaśnienie:

Niepewność jest zasadniczym etycznym i naukowym wymogiem co do przeprowadzania badań mających ocenić efekty leczenia.

Niepewności nie można ocenić bez przeglądów systematycznych tego, co już jest wiadomo z istniejących dowodów.

Udostępnij:
social social