Słowniczek / Glosariusz

true positive test result (true positive) – wynik testu prawdziwie pozytywny (wynik prawdziwie pozytywny)

W przypadku testów wynik prawdziwie pozytywny ma miejsce, kiedy wynik testu indeksowego jest pozytywny, a wynik referencyjnego testu standardowego jest również pozytywny.

Synonimy:

wynik prawdziwie pozytywny

Pełne objaśnienie:

W badaniu dokładności testu diagnostycznego wynik testu prawdziwie pozytywny oznacza, że oceniany test (test indeksowy) prawidłowo wskazał, iż uczestnik badania posiadał chorobę docelową, podczas gdy, na podstawie wyniku referencyjnego testu standardowego, osoba ta rzeczywiście posiadała tę chorobę.

Zobacz również:

wynik testu fałszywie negatywny, wynik testu fałszywie pozytywny, wynik testu prawdziwie negatywny

Udostępnij:
social social