Słowniczek / Glosariusz

true negative test result (true negative) – wynik testu prawdziwie negatywny (wynik prawdziwie negatywny)

W przypadku testów, wynik prawdziwie negatywny ma miejsce, kiedy wynik testu indeksowego jest negatywny, a wynik referencyjnego testu standardowego jest również negatywny.

Synonimy:

wynik prawdziwie negatywny

Pełne objaśnienie:

W badaniu dokładności testu diagnostycznego wynik testu prawdziwie negatywny oznacza, że oceniany test (test indeksowy) prawidłowo wskazał, iż uczestnik badania nie posiadał choroby docelowej, podczas gdy, na podstawie referencyjnego testu standardowego, osoba ta rzeczywiście nie posiadała tej choroby.

Zobacz również:

wynik testu fałszywie negatywny, wynik testu fałszywie pozytywny, wynik testu prawdziwie pozytywny

Udostępnij:
social social