Słowniczek / Glosariusz

triple blinding (triple masking) – metoda potrójnie ślepej próby (potrójne maskowanie)

Działania mające na celu zapobieżenie trzem lub większej liczbie grup ludzi zaangażowanych w badanie wejścia w posiadanie wiedzy na temat tego, którzy uczestnicy otrzymali którą kurację. 

Synonimy:

potrójne maskowanie

Pełne objaśnienie:

Metoda potrójnie ślepej próby ma wiele definicji i jest interpretowana w różny sposób.

Do osób, które mogą być  potencjalnie zaślepiane należą: osoby przyjmujące porównywane kuracje, osoby dostarczające kuracje, osoby zbierające dane, osoby, które oceniają rezultaty, analitycy danych, komisja nadzorująca i dbająca o bezpieczeństwo danych oraz osoby piszące pracę.

Jeżeli nie jest to podane, nie jest oczywiste, które z tych osób były zaślepione w badaniu przeprowadzonym metodą potrójnie ślepej próby.

Ponieważ znaczenie metody potrójnie ślepej próby jest niejednoznaczne, nie zalecamy stosowania jej. Lepiej jest wziąć pod uwagę otwarcie, kto był zaślepiony, a kto nie i jak to mogło ochronić przed lub doprowadzić do ryzyka błędu systematycznego, w tym efektów placebo, różnic w opiece zapewnianej uczestnikom badania, innych niż porównywane kuracje (błąd odmiennego traktowania pacjentów), czy różnic w tym, jak mierzone są rezultaty w grupach porównawczych leczenia (błąd pomiaru).

Zobacz również:

metoda ślepej próby

Udostępnij:
social social