Słowniczek / Glosariusz

treatment (intervention) – opieka medyczna (interwencja)

Każde działanie profilaktyczne, lecznicze, rehabilitacyjne lub paliatywne mające w zamierzeniu poprawić zdrowie lub dobrostan jednostek lub społeczności.

Synonimy:

interwencja

Pełne objaśnienie:

Opieką medyczną mogą być na przykład leki, komórki i inne produkty biologiczne, zabiegi chirurgiczne, zabiegi radiologiczne, fizykoterapia, aparatura, leczenie psychologiczne lub behawioralne, badania przesiewowe oraz inne rodzaje profilaktyki zdrowotnej, działania w zakresie zdrowia publicznego oraz zmiany w sposobie udzielania i finansowania opieki zdrowotnej.

Udostępnij:
social social