Słowniczek / Glosariusz

treatment comparison – porównanie interwencji

Każde porównanie interwencji, w tym porównanie otrzymywania danej interwencji do nieotrzymywania jej.

Pełne objaśnienie:

Porównania interwencji są konieczne do oceny efektów leczenia.

Interwencję można porównywać do zwykłej opieki (czy też “braku interwencji”), placebo lub innej interwencji.

Udostępnij:
social social