Słowniczek / Glosariusz

treatment comparison group (arms of a trial, comparison group) – grupa porównawcza leczenia (grupa badania klinicznego, grupa porównawcza)

Grupa uczestników badania przydzielona do otrzymania jednej lub większej ilości różnych interwencji, zwykłej opieki lub placebo.

Synonimy:

grupa badania klinicznego, grupa porównawcza

Pełne objaśnienie:

Grupy porównawcze leczenia są wykorzystywane w badaniach nad efektami leczenia.

Punkty końcowe mierzone w jednej grupie są porównywane do punktów końcowych w innej grupie.

Grupy porównawcze leczenia są czasami klasyfikowane jako grupy badane (grupy interwencyjne lub grupy doświadczalne) oraz grupy kontrolne.

Jednakże grupy kontrolne zawsze otrzymują jakiś rodzaj opieki medycznej, na przykład zwykła opiekę, placebo lub aktywne monitorowanie. W niniejszym glosariuszu używamy terminu “grupy porównawcze leczenia” i nie wyróżniamy grup “badanych” oraz grup “kontrolnych”.

Udostępnij:
social social