Słowniczek / Glosariusz

systematic review – przegląd systematyczny

Podsumowanie badań zajmujących się przejrzyście sformułowanym pytaniem, wykorzystujących systematyczne i jasno określone metody do zidentyfikowania, wyselekcjonowania i krytycznej oceny istotnych badań oraz do zebrania i przeanalizowania danych z nich pochodzących.

Pełne objaśnienie:

Przeglądy systematyczne dowodów badawczych wykorzystują dające się naukowo uzasadnić, jasno określone metody do zredukowania zafałszowań (błędów systematycznych) oraz, jeśli jest to adekwatne i możliwe, metaanalizy do zmniejszenia przypadkowości.

Udostępnij:
social social