Słowniczek / Glosariusz

surrogate outcome (proxy outcome, substitute outcome) – surogat (wynik zastępczy, zastępczy punkt końcowy)

Punkty końcowe mierzone w badaniu, które nie mają bezpośredniego znaczenia praktycznego, ale sądzi się, że odzwierciedlają punkty końcowe, które są istotne.

Synonimy:

wynik zastępczy, zastępczy punkt końcowy

Pełne objaśnienie:

Surogaty są zastępczymi punktami końcowymi, które są mierzone w badaniu, ponieważ sądzi się, że odzwierciedlają punkty końcowe, które są istotne.

Są one często wykorzystywane, ponieważ są łatwiejsze do zmierzenia niż istotne punkty końcowe, których, jak się uważa, są odzwierciedleniem.

Aby punkty końcowe miały znaczenie dla pacjentów, powinny mierzyć efekty leczenia w kategoriach, które są ważne dla pacjentów, a nie tylko w zakresie pośrednich wskaźników istotności.
Często występuje niepewność co do zakresu, w którym wpływ na surogat odzwierciedla analogiczny wpływ na istotny punkt końcowy.

Przykład:

Na przykład, chociaż ciśnienie krwi nie ma bezpośredniego znaczenia dla pacjentów, to jest często wykorzystywane jako punkt końcowy w badaniach, ponieważ ustalono, że u osób z wysokim ciśnieniem tętniczym istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia udaru lub zawału mięśnia sercowego niż u osób z niskim ciśnieniem tętniczym. Zastępcze punkty końcowe rzadko mają tak dobrze ugruntowaną pozycję, jaką ma ciśnienie krwi.

Udostępnij:
social social