Słowniczek / Glosariusz

stratified randomization (stratification, stratified allocation) – randomizacja stratyfikowana (stratyfikacja, alokacja warstwowa)

Proces przydzielania uczestników badania do grup porównawczych leczenia w oparciu o cechy charakterystyczne (warstwy), o których sądzi się, że mają wpływ na rokowania tychże uczestników.

Synonimy:

stratyfikacja, alokacja warstwowa

Pełne objaśnienie:

Randomizacja stratyfikowana jest wykorzystywana, aby osiągnąć wyrównane liczby uczestników posiadających cechy charakterystyczne o znanym lub możliwym znaczeniu prognostycznym (np. wiek lub stopień zaawansowania schorzenia) w grupach porównawczych leczenia.

Dla każdej cechy charakterystycznej (warstwy) jest wykonywana oddzielna randomizacja.

Udostępnij:
social social