Słowniczek / Glosariusz

smallest important difference – najmniejsza istotna różnica

Najmniejszy efekt leczenia, określany jako istotny przez osoby dotknięte danym problemem.

Pełne objaśnienie:

Najmniejsza istotna różnica jest najmniejszą zmianą rezultatu, którą osoby dotknięte danym problemem będą uważały za istotną.

Przykład:

Na przykład może to być najmniejsza zmiana na skali stosowanej do określania bólu, którą osoby przechodzące kurację mającą go zredukować uznałyby za istotną lub najmniejsze obniżenie ryzyka udaru, które ludzie uznaliby za istotne.

Udostępnij:
social social