Słowniczek / Glosariusz

signal – sygnał

Informacja pochodząca z jednego lub wielu źródeł (w tym z obserwacji i eksperymentów), która sugeruje nową, potencjalną zależność przyczynową lub nowy aspekt znanej zależności pomiędzy interwencją, a zdarzeniem lub zbiorem powiązanych zdarzeń, niepożądanych lub też korzystnych, która jest oceniana jako posiadająca wystarczające prawdopodobieństwo do tego, aby skłonić do działań weryfikacyjnych.

Udostępnij:
social social