Słowniczek / Glosariusz

shared decision making – wspólne podejmowanie decyzji

Proces, poprzez który pacjenci i personel medyczny razem decydują, jak poradzić sobie z problemami zdrowotnymi.

Pełne objaśnienie:

Wspólne podejmowanie decyzji przez pacjentów i personel medyczny stało się w ostatnich latach bardziej powszechne. To osiągnięcie zachęca do tego, aby decyzje dotyczące opieki zdrowotnej były oparte na informacjach z przeglądów systematycznych istotnych dowodów badawczych, tak jak i decyzje dotyczące ewentualnego udziału w badaniach zajmujących się ciągłymi wątpliwościami dotyczącymi efektów leczenia.

Udostępnij:
social social